Crepis nana

Now Askellia pygmaea.

Genus
Species
nana
Feature image