Saxifraga bronchialis

Mon, 2013-04-08 14:00 -- nargs

Flower close-up, in the wild, Kananaskis Prov. Park, Alberta.
L. Skulski