Penstemon montanus

Mon, 2013-04-08 13:58 -- nargs

Teton Co. Idaho 7/15/2009; photo by Lowry